Krátce o Bibli


Jedním z našich cílů je, zpřístupnit lidem poselství Bible, protože je
pro nás knihou, která nemá ve světě obdoby. Žádná jiná kniha s ní není
v ničem srovnatelná. Bible byla přeložena do více jazyků, než jakákoliv
jiná kniha. Je každoročně bezkonkurenčně nejprodávanější knihou v
mnoha zemích světa. Láme všechny rekordy. V České republice se
v roce 2009 prodalo 110 000 Biblí! Jen pro srovnání, když je kniha
opravdu úspěšná, tak se jí v Čechách prodá 30 000 ks.

Svou vyjímečnost dokazuje Bible i v tom, že má daleko víc nepřátel než jakákoliv jiná kniha. Vědci a intelektuálové všech století se snažili Bibli vyvrátit a znemožnit. Dosud se to nikomu nepovedlo. Texty obsažené v Bibli se nikdy nepodařilo žádnému vědnímu oboru popřít ani vyvrátit – a těch snah nebylo málo.

Proč je vlastně Bible tak kontroverzní knihou? Tak milovanou a na druhou stranu mnohými tak nenáviděnou. Jen samotná Bible volně položená na veřejném místě vzbudí pozornost a rozruch. Jaká je to neuvěřitelná síla, která tuto knihu doprovází? Odpověď na tuto otázku může zjistit každý sám, když se do ní pozorně začte.

Bible je kniha, která nic nepřiklašuje a popisuje realitu života takovou, jaká je. Je to kniha „buď- anebo“, „život nebo smrt“,  „požehnání nebo prokletí“… a je víc než kniha! Je živým slovem, které je možné buď přijmout, nebo odmítnout.

Bible je uzavřeným svazkem 66 knih, které byly napsány 40 různými lidmi v časovém rozpětí 1600 let a má asi 1200 stran. Kdo si pořídí Bibli, tak si vlastně zároveň pořídí menší knihovnu. Autoři se v naprosté většině případů ani neznali, žili v jiných časových obdobích a v naprosto rozdílných společenských vrstvách. Přesto všechny knihy Bible vykazují naprostou shodu v tématu o kterém pojednávají a to je Bůh a Jeho láska k člověku. Nejlepší přirovnání by bylo k perfektně sladěnému orchestru 40 nástrojů, kde každý hudebník mistrovsky hraje svůj part.

Bible je nejčtenější knihou na světě, protože mění lidské životy. Hodnoty v ní uvedené jsou pravdivé a věčné. Celé národy, které začaly podle Biblických principů žít, zakusily hlubokou kulturní i hospodářskou proměnu. Tyto věci jsou historicky zdokumentovány.

Skrze Bibli mluví k člověku Bůh. Dává se mu poznat, probouzí v něm víru, naplňuje jeho nitro, dává mu smysl života a moudrost v životních rozhodnutích. Bůh dává skrze Bibli člověku poznat, na čem opravdu v životě záleží a co je absolutní pravda, která osvobozuje. Lidé skrze četbu Bible vždy nacházeli a stále nacházejí smíření s Bohem i s ostatními lidmi a vnitřní pokoj, který nemohou nahradit žádné materiální statky tohoto světa.

Pro nespočet slavných lidí světové historie byla Bible nejdůležitější knihou. Uvedeme pouze jeden příklad za všechny: Sir Walter Scott (1771 – 1832), proslulý anglický spisovatel, je autorem celé řady knih, známých v celém světě. Měl knihovnu s deseti tisíci svazky. Když ležel na smrtelné posteli, řekl svému zeti Lockhartovi: „Podejte mi knihu!“ Ten se otázal, kterou knihu má na mysli. Scott odpověděl: „V tak těžké chvíli je jen jedna kniha, kterou je možné nazvat skutečnou knihou – Bible!“


Tisk

Aktuality


Není-li stanoveno jinak, konají se pravidelná shromáždění

společenství VINICE CHEB každou sobotu od 15.00 hodin

v ulici Na Hradčanech 1, Cheb (u náměstí Prokopa Holého).

Příležitostným návštěvníkům doporučujeme,

informovat se předem o konání pravidelného shromáždění

na tel. čísle 602 146 392

 

 


 


přečti si více