Kontakt


Svobodná společenství křesťanů, z.s.

IČ: 266 65 191

sídlo: Na Hradčanech 1, 350 02, CHEB

e-mail:   majak@gmail.com

 

 

Bankovní spojení:

Komerční banka, pobočka Cheb, č.ú.: 107-483020267/0100

(Pokud se vyplňuje předčíslí, pomlčka se nahrazuje nulou)

IBAN: CZ 3401 0000 0107 0483 0202 67

SWIFT (BIC):  KOMBCZPPXXX

Na požádání Vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro finanční úřad. Uveďte nám k tomu prosím přes náš e-mail: majak@gmail.com nezaměnitelné označení dárce (celé jméno, adresa, dat. narození nebo IČ).

 

Variabilní symboly:

Podpora sboru VINICE CHEB: 333

 

 Tisk

Aktuality


Není-li stanoveno jinak, konají se pravidelná shromáždění

společenství VINICE CHEB každou sobotu od 15.00 hodin

v ulici Na Hradčanech 1, Cheb (u náměstí Prokopa Holého).

Příležitostným návštěvníkům doporučujeme,

informovat se předem o konání pravidelného shromáždění

na tel. čísle 602 146 392

 

 


 


přečti si více