Pozvánka na Pesach 2016


B I B L I C K Ý S V Á T E K


P E S A C H

(Tóra: 3. kniha Mojžíšova 23)


pátek 22. dubna 2016 od 18:57 h

14. Nisan 5776


Místo konání: VINICE Cheb, z.s., Cheb, Karlova 17

(přízemí bývalé školní budovy)


Vstupné: bible, ovoce, (nic kvašeného !)


Rezervace místa na: viktornovotny@gmail.com


Tisk

Aktuality


Není-li stanoveno jinak, konají se pravidelná shromáždění

společenství VINICE CHEB každou sobotu od 15.00 hodin

v ulici Na Hradčanech 1, Cheb (u náměstí Prokopa Holého).

Příležitostným návštěvníkům doporučujeme,

informovat se předem o konání pravidelného shromáždění

na tel. čísle 602 146 392

 

 


 


přečti si více