O sboru


SVOBODNÁ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ je společenstvím křesťanů, které není vázáno na žádnou oficiální církev. V sousedním Německu jsou tato společenství běžná a známá pod společným názvem "Freigemeinde" (svobodný sbor). Daleko větší výpovědní hodnotu má ovšem to, čemu věříme. O tom pojednávají Zásady pro život společenství

Není-li stanoveno jinak, konají se naše pravidelná shromáždění každou sobotu od 15.00 hodin v ulici Na Hradčanech 1, Cheb, (u náměstí Prokopa Holého).

Příležitostným návštěvníkům doporučujeme, informovat se o konání pravidelného shromáždění na tel. čísle 602 146 392

 

Na následujících odkazech se můžete seznámit se základními dokumenty sboru:

Vnitřní pravidla života sboru

Zásady pro život společenství - verze 2017


Tisk

Aktuality


Není-li stanoveno jinak, konají se pravidelná shromáždění

společenství VINICE CHEB každou sobotu od 15.00 hodin

v ulici Na Hradčanech 1, Cheb (u náměstí Prokopa Holého).

Příležitostným návštěvníkům doporučujeme,

informovat se předem o konání pravidelného shromáždění

na tel. čísle 602 146 392

 

 


 


přečti si více