Biblická škola

 Srdečně zveme všechny zájemce k účasti na pravidelných biblických seminářích,  které se konají každou třetí sobotu v měsíci v prostorách VINICE CHEB o.s. v Mánesove ulici č. 7 v Chebu.

-    Cílem této školy je, uvést tě do tvého osobního       povolání, zbudovat tě a povzbudit k životu       křesťana.

-    Chceme sloužit a pomáhat při budování těla       Kristova.

-    Nech se povzbudit, buď přitom, abys prožil       novou Boží výzvu ke spolupráci s Ním!

-    Staň se Božím spolupracovníkem!