HISTORIE VZNIKU

 Sdružení vzniklo 24. května 2004 kvůli potřebě zajistit pokračování služby manželů Petra a Táni Novotných, kterou od roku 1999 vykonávali (nejen) pro romské děti a mládež pod hlavičkou sdružení FIDUCIA při Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Chebu.

 Sdružení VINICE CHEB má česko – německou základnu deseti členů, kteří vytvářejí podmínky pro činnost sdružení. Cílem sdružení není vytvářet širokou členskou základnu, ale vyvíjet činnost.

 V září roku 2004 získalo sdružení do nájmu velmi atraktivní prostory  o celkové ploše 250 m2 téměř ve středu města Chebu v Mánesove ulici.

 Po provedení nejnutnějších stavebních úprav byl 17. října 2004 klub oficiálně otevřen a byl zahájen zkušební provoz. Práce s dětmi byla obnovena. Mezitím probíhalo zajišťování finančních prostředků na další dovybavení klubu.

 Hlavně díky finanční pomoci nadace Hermann Gutmann Stiftung z Norimberka v Německu jsme mohli klub vybavit tím nejnutnějším nábytkem a základním materiálním vybavením pro práci s dětmi a mládeží.

 Během roku 2005 se začala formovat skupinka nových návštěvníků klubu z řad mládeže. Tito mladí již v zimním období 2005 – 2007 klub hojně navštěvovali.

 V nedávné době došlo k odkoupení prostor sborem CASD v Chebu a v současné době probíhá v prostorách rozsáhlá rekonstrukce, která potrvá do dubna 2010. Prostory budou potom nadále využívány v první řadě ke shromážďování několika křesťanských církví.


13:31:40 - 12.08.06 - admin - Historie vzniku - 748x