To [email]: Message:
From [email]:
To [name]:
From [name]:
  HTML email

CÍL SDRUŽENÍ

 Cílem sdružení je především podporovat službu konanou na křesťanském základě v oblastech, které členové sdružení považují za nejdůležitější. Podle stanov sdružení jsou to následující oblasti:

1)  Sdružování fyzických osob, které vyznávají křesťanskou víru podle Bible.

2)  Práce s dětmi a mládeží.

3)  Pořádání školení, konferencí a seminářů o službě dětem, mládeži i dospělým na
       základě křesťanských principů.

4)  Podle svých možností poskytování pomoci občanům, kteří se nacházejí v nouzi
      (nemocní, sociálně slabí, závislí na návykových omamných látkách, alkoholu,
      hracích automatech apod.)

5)  Vyvíjení humanitárních aktivit ke zmírnění utrpení obyvatel z oblastí zasažených
      ekonomickými problémy nebo přírodními katastrofami a válkami. 


13:28:02 - 12.08.06 - admin - Cíl sdružení - 799x